• Nguyên Khang Catering.com
  Các món Bồ Câu và chim Cút
  Các món Bồ Câu và chim Cút

  Các Món Chim Cút: 280.000Đ

  1. Chim Cút Quay
  2. Chim Cút Rôti
  1. Chim Cút Quay
  2. Chim Cút Rôti

  Thực Đơn Cùng Loại

  0938.318.128