• Nguyên Khang Catering.com
  Các món Cơm
  Các món Cơm

  Các Món Cơm: 380.000Đ

  1. Cơm Chiên Hạt Sen
  2. Cơm Chiên Bảy Ba
  3. Cơm Gà Xé Tháp Mười
  4. Cơm Chiên Dương Châu
  5. Cơm Chiên Cá Mặn
  6. Cơm Chiên Gà Xé
  7. Cơm Chiên Hột Gà
  1. Cơm Chiên Hạt Sen
  2. Cơm Chiên Bảy Ba
  3. Cơm Gà Xé Tháp Mười
  4. Cơm Chiên Dương Châu
  5. Cơm Chiên Cá Mặn
  6. Cơm Chiên Gà Xé
  7. Cơm Chiên Hột Gà

  Thực Đơn Cùng Loại

  0938.318.128