• Nguyên Khang Catering.com
  Các món Gà
  Các món Gà

  Các Món Gà - Vịt

  1. Gà Hấp Hành + Xôi Vò

  2. Gà Hấp Nấm Tuyết + Xôi Gấc

  3. Gà Hấp Rau Răm + Xôi Lá Cẩm

  4. Gà Bó Xôi

  5. Gà Quay + Bánh Bao

  6. Gà Quay Tứ Xuyên

  7. Vịt Tiềm Nấm Đông Cô

  8. Vịt Tiềm Thuốc Bắc

  9. Vịt Nấu Cam + bánh mì

  10. Vịt Nấu Chao

  11. Vịt Nấu Tiêu Xanh + bánh mì

  12. Vịt Quay Bắc Kinh + Bánh Mì

  1. Gà Hấp Cải Bẹ Xanh + Xôi Trắng

  2..Gà Hấp Lá Chanh + Xôi Trắng

  3. Gà Hấp Nấm Đông Cô + Xôi Lá Cẩm

  4. Gà Hấp Hành + Xôi Vò

  5. Gà Hấp Nấm Tuyết + Xôi Gấc

  6. Gà Hấp Rau Răm + Xôi Lá Cẩm

  7. Gà Bó Xôi

  8. Gà Quay + Bánh Bao

  9. Gà Quay Tứ Xuyên

  10. Đùi Gà Quay + Bánh Bao

  11. Đùi Gà Cháy Tỏi

  12. Đùi Gà Chiên Bơ

  13. Đùi Gà Sốt Bơ Tỏi

  14. Gà Hấp Muối

  15. Gà Nướng Muối Ớt

  16. Gà Tắm Nước Mắm

  17. Gà Nòi Nướng Giả Cầy

  18. Gà Nướng Mật Ong

  19. Cánh Gà Chiên Nước Mắm

  20. Cánh Gà Cháy Tỏi

  21. Cari Gà + Bánh Mì

  22. Gà Nấu Đậu + Bánh Mì

  23. Gà Nấu Lagu + Bánh Mì

  24. Gà Nấu Nấm + Bánh Mì

  25. Gà Nấu Nho + Bánh Mì

  26. Gà Nấu Patê + Bánh Mì

  27. Gà Nấu SaKê + Bánh Mì

  28. Gà Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì

  29. Gà Nấu Trái Vải + Bánh Mì

  30. Gà Nấu Cam + Bánh Mì

  31. Gà Nấu Táo Đỏ

  32. Gà Tiềm Ớt Xanh

  33. Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc

  34. Gà Nòi Hầm Xã

  35. Vịt Tiềm Ngũ Quả

  36. Vịt Tiềm Nấm Đông Cô

  37. Vịt Tiềm Thuốc Bắc

  38. Vịt Nấu Cam + bánh mì

  39. Vịt Nấu Chao

  40. Vịt Nấu Tiêu Xanh + bánh mì

  41. Vịt Quay Bắc Kinh + Bánh M

  Thực Đơn Cùng Loại

  0938.318.128