• Nguyên Khang Catering.com
  Các món Soup
  Các món Soup

  Các Món Soup

  1. Soup Nấm Linh Chi Cua

  2. Soup bắp cua

  3. Soup Cua Tuyết Nhĩ

  4. Soup Cua Hạt Sen

  5. Soup Tứ Vị

  6. Soup Hải Sản Tóc Tiên

  7. Soup Gà Xé Măng Tây Cua

  8. Soup Cua Bong Bóng Cá

  9. Soup Sò Điệp nấm hương

  10. Soup Cua Óc Heo Tóc Tiên

  11. Soup Cua Vi cá

  1. Soup Nấm Linh Chi Cua

  2. Soup bắp cua

  3. Soup Cua Tuyết Nhĩ

  4. Soup Cua Hạt Sen

  5. Soup Tứ Vị

  6. Soup Hải Sản Tóc Tiên

  7. Soup Gà Xé Măng Tây Cua

  8. Soup Cua Bong Bóng Cá

  9. Soup Sò Điệp nấm hương

  10. Soup Cua Óc Heo Tóc Tiên

  11. Soup Cua Vi cá

  Thực Đơn Cùng Loại

  0938.318.128