• Nguyên Khang Catering.com
  Các món Vịt
  Các món Vịt

  Các Món Vịt: 470.000Đ

  1. Vịt Tiềm Ngũ Quả
  2. Vịt Tiềm Hạt Sen Tứ Xuyên
  3. Vịt Tiềm Nấm Đông Cô
  4. Vịt Tiềm Thuốc Bắc
  5. Vịt Quay Hoàng Đế + bánh mì
  6. Vịt Nấu Cam + bánh mì
  7. Vịt Nấu Chao
  8. Vịt Nấu Tiêu Xanh + bánh mì
  9. Vịt Quay Bắc Kinh + Bánh Mì
  10. Vịt Quay Tứ Xuyên

  1. Vịt Tiềm Ngũ Quả
  2. Vịt Tiềm Hạt Sen Tứ Xuyên
  3. Vịt Tiềm Nấm Đông Cô
  4. Vịt Tiềm Thuốc Bắc
  5. Vịt Quay Hoàng Đế + bánh mì
  6. Vịt Nấu Cam + bánh mì
  7. Vịt Nấu Chao
  8. Vịt Nấu Tiêu Xanh + bánh mì
  9. Vịt Quay Bắc Kinh + Bánh Mì
  10. Vịt Quay Tứ Xuyên

  Thực Đơn Cùng Loại

  0938.318.128